PITCH & PUTT 
Camps
Tornejos
Que és el P&P?
FEDERACIÓ 
Campionats de Catalunya
Camp. Catalunya per Equips
Rànquing FCPP
Juvenils
Femení
FIPPA
EPPA
Reglaments FCPP
Circulars FCPP
Fulls Informatius FCPP
Comissió Esportiva
Reglaments Competicions FCPP
ASSOCIACIÓ 
Competicions Socials
Circulars ACPP
Copes ACPP
AGEPP
JUGADORS 
Handicap
Estadístiques
INICI 
Inici
Fulls Informatius FCPP
Aspectes principals de la Federació Catalana de Pitch and Putt 07/04/2006
 
Full Informatiu nº 1/2006 de la Federació Catalana de Pitch and Putt. Abril de 2006
 
FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT

 

FCPP                       Full Informatiu nº 1/2006

 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT

Aspectes principals

 

Amb data 16 de gener 2006, la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya va reconèixer la constitució de la Federació Catalana de Pitch and Putt i va registrar-la amb el número 12505.

 

 

MISSIÓ

La Federació Catalana de Pitch and Putt és una entitat d’utilitat pública que té per missió representar, reglamentar, gestionar i promoure l’esport del Pitch and Putt a Catalunya.

 

 

MEMBRES

1)       Afiliats. Clubs i entitats no lucratives que tinguin un camp de joc

2)       Adherits. Altres entitats esportives i clubs sense camp

3)       Esportistes amb llicència, tècnics i àrbitres

 

 

ORGANS DE GOVERN

1)       ASSEMBLEA (reunió anual). Hi poden assistir els representants dels clubs membres. Tenen vot els membres afiliats i els representants dels jugadors, tècnics i àrbitres.

2)       JUNTA DIRECTIVA. És la responsable de la gestió i govern de l’entitat. Ha de promoure, dirigir, reglamentar i executar les activitats esportives i gestionar-ne el funcionament. És elegida per l’Assemblea cada quatre anys i està formada pel President, Vice President, Secretari, Tresorer i quatre vocals. Hi ha un Comitè d’Urgència composat pel President i dos membres més. Tots els càrrecs són no retribuïts.

3)       SECRETARI GENERAL O GERENT, en el cas de que es consideri necessari.

4)       COMISSIONS. Podran constituir-se òrgans col·laboradors tècnics i consultius que actuaran per delegació de la Junta Directiva i tindran les competències que per aquesta els hi siguin delegades. Es preveuen una Comissió Esportiva i una Comissió Assessora. Els seus Presidents seran anomenats per la Junta Directiva d’entre els seus membres, mitjançant votació majoritària. Els restants membres de les Comissions són anomenats pel President respectiu amb el vist-i-plau de la Junta Directiva.

 

 

CLUBS CONSTITUENTS (en l’Assemblea del 20 d’octubre de 2005)

Pitch and Putt Handicap 1 (afiliat)

Pitch and Putt Sant Cebrià (afiliat)

P&P G. Vilanova (afiliat)

Pitch and Putt Teià (afiliat)

Pitch and Putt Papalús (afiliat)

Pitch and Putt Franciac (afiliat)

Pitch and Putt Amics de Can Rafel (afiliat)

Associació Esportiva de Pitch and Putt La Figuerola (afiliat)

Pitch and Putt El Vendrell (afiliat)

Pitch and Putt Urgell (afiliat)

Pitch and Putt Fornells (afiliat)

Pitch and Putt Lleida (afiliat)

Pitch and Putt Badalona (afiliat)

Pitch and Putt Manresa (afiliat)

Pitch and Putt Viladrau (afiliat)

Pitch and Putt Golf Gualta (afiliat)

Pitch and Putt Vallromanes (afiliat)

Maresme Golf Club (adherit)

Pitch and Putt Golf Fora Limits (adherit)

Associació Esportiva Juego Corto (adherit)

Pitch and Putt Los Gallitos (adherit)

 

Tots els clubs constituents acomplien el requisit d’antiguitat suficient per a constituir una federació esportiva segons la llei de l’esport. La resta de clubs de P&P registrats al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya poden sol·licitar el ser membres de la Federació Catalana de Pitch & Putt adreçant-se a la secretaria de la FCPP.

 

 

JUNTA DIRECTIVA (escollida en l’Assemblea del 20 d’octubre de 2005)

 

President: Josep M. de Anzizu

Vice President: Àngel Llopis

Secretària: Susana Bleier

Tresorer: Mario Pons

Vocals: Marc Casadellà, Víctor Moscatel, Jordi Torrent

 

 

SECRETARIS EXECUTIUS

Area Institucional: Antoni Lloret

Area Esportiva: Lluís Fernández

 

 

ESTATUTS

A la secretaria de la FCPP es poden consultar els estatuts. En un futur es preveu que estiguin disponibles al web.

 

 

RELACIÓ AMB L’ACPP

Seguint l’esquema pactat entre l’ACPP i la UCPP, la primera és responsable dels aspectes promocionals, de les proves no oficials i de l’homologació dels camps. Cedeix determinats serveis i actius a la entitat esportiva principal (FCPP) i en el període inicial gestiona la secretaria de la FCPP mitjançant el corresponent contracte de prestació de serveis. S’ha de formalitzar i signar l’acord entre ambdues entitats.

 

Secretaria FCPP

Abril 2006

 

 
NOTICIAS 
Televisió
Catalunya
Esponsors
Circuits
Links
Tarja Jugador
World Interclub League
Publicitat
WC2006
Visites Web
Altres Notícies
 

 C/ Roger de Llúria, 27 - pral. C.P. 08009 - Barcelona - NIF G17419706
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
e-mail: secretaria@pitchandputtcat.com

L' ASSOCIACIÓ CATALANA DE PITCH AND PUTT està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 21.212 de la secció 1ª de Barcelona.
 
 
Copyright 2001 - 2002, ECS, S.A.